Contact

JHED Media
Postbus 1315
9701 BH Groningen

Tel: 050 - 589 3403
Fax: 050 - 589 3405

Nieuws

Nederland Europees koploper telewerken

ICT zorgt niet voor hogere werkdruk, maar maakt het werk wel interessanter.

Gepubliceerd: Donderdag 14 juni 2007

Nederland loopt voorop in Europa op het gebied van telewerken. Uit een gezamenlijk onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Fontys Hogescholen en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek blijkt dat ongeveer twintig procent van de beroepsbevolking regelmatig thuiswerkt. Met dit cijfer steken we de Verenigde Staten de loef af (zeventien procent).

In de hele Europese Unie ligt het aandeel telewerkers gemiddeld op zeven procent. Andere landen die hoog scoren zijn Denemarken (18%) en Finland (16%). Beduidend slechter gaat het in Zuid-Europese landen als Italië (3%) en Spanje (2%). Hoewel telewerken mogelijkheden biedt om arbeid en zorg gemakkelijker te kunnen combineren, is dit vaak niet de reden om thuis aan het werk te gaan. Vaak wordt het ingezet om tijdnoot in het werk het hoofd te bieden.

Uit hetzelfde onderzoek, waarvan de resultaten zijn gebundeld in het Jaarboek ICT en samenleving: Gewoon digitaal, blijkt tevens dat de meeste mensen de invloed van ICT als positief ervaren; het werk is er interessanter door geworden. Werkenden zijn niet van mening dat zij meer vrije tijd hebben gekregen of dat het tot minder werkdruk heeft geleid. Werkenden hebben wel positieve toekomstverwachtingen. In hun ogen zal ict in de toekomst in lichte mate bijdragen aan een aangenamer en overzichtelijker leven.

Het aandeel van de Nederlandse bevolking dat thuis toegang heeft tot internet steeg van 16% in 1998 naar 78% in 2005. Naast meer mensen met toegang is de omvang van het gebruik toegenomen. Tussen 2000 en 2005 nam de gemiddelde tijdsbesteding aan internet in de vrije tijd toe van gemiddeld 0,5 naar 2,5 uur per week. Naast de meer traditionele rol van informatieconsument worden burgers bovendien steeds meer informatieproducent (via weblogs e.d.).

Steeds meer Nederlanders gebruiken internet om zich te informeren over uiteenlopende onderwerpen. In 2005 gebruikte 38% van de Nederlanders internet voor vele verschillende onderwerpen. Vijf jaar eerder was dat nog 23%. In 2005 was de televisie nog steeds veruit favoriet (92%) en ook het dagblad blijft populair (77%). Internet is na radio (47%) al wel teletekst (23%) en de opiniebladen (15%) voorbij gestreefd als informatiebron.