Contact

JHED Media
Postbus 1315
9701 BH Groningen

Tel: 050 - 589 3403
Fax: 050 - 589 3405

Visie en missie

Na het plaatsvinden van de industriële revolutie aan het begin van de twintigste eeuw, volgde aan het eind ervan de digitale. Door onze drang naar informatie en snelle communicatie heeft vooral de integratie van het internet in onze maatschappij de laatste jaren een explosieve groei doorgemaakt.

Visie

In het moderne communicatietijdperk bestaat een groeiende behoefte naar actuele, volledige en accurate informatie. Tegelijk zorgen innovaties en nieuwe inzichten voor steeds meer mogelijkheden om informatie te verzamelen, uit te wisselen en te archiveren. JHED Media speelt hier op in met een unieke combinatie van informatievoorziening en technische middelen binnen één bedrijf.

Missie

JHED Media heeft zich toegelegd op het ontwikkelen van informatievoorzieningen, ondersteund door nieuwe media en ICT. We leveren nieuwscontent aan diverse media en ontwikkelen informatiesystemen voor het structureren van informatiestromen. Vanuit de technische expertise en redactionele ervaring die binnen onze organisatie aanwezig is, bouwen we aan eigen nieuwsportalen, leveren we content aan derden en ontwikkelen we succesvolle internetoplossingen.